La Federació Catalana de Pentatló Modern

La Federació Catalana de Pentatló Modern va néixer a la dècada de 1980 per donar a conèixer i potenciar aquesta modalitat esportiva. El seu primer president va ser el senyor Àlex Soler i Cabot, que va continuar en el càrrec fins a l'any 2001 en què el va abandonar per tal de presentar-se com a candidat a les eleccions per a la presidència de la Federació Espanyola de Pentatló Modern. Per a Jesús Sanz i Mur, actual president d'aquesta institució, l'essència d'aquest esport "poc conegut i amb no gaire difusió als mitjans de comunicació fins al moment" rau en el fet que el practiquen "atletes solitaris, però solidaris". Aquesta afirmació s'entén instantàniament en saber que aquesta disciplina esportiva -nascuda a l'Antiga Grècia i que originàriament constava de: cursa, salt de longitud, llançament de disc i javelina i lluita, per a cadascun dels atletes- va ser recuperada i adaptada pel baró de Coubertin en restablir l'era moderna dels Jocs Olímpics, tot redefinint-la a través del pentatló modern.

Federació Catalana de Pentatló Modern

Som un federació petita, però una gran família. El caràcter encara minoritari d'aquest esport i la dispersió de les instal·lacions existents obliga que en molts de casos les competicions de pentatló modern hagin de dur-se a terme a cinc complexos esportius diferents, amb la conseqüent incomoditat per als atletes i el nombre reduït de seguidors que això comporta. Tot i això, aquesta falta de mitjans materials es compensa amb el fort esperit de companyonia que impregna aquestes trobades atlètiques: "el costum és que tots els participants comparteixin residència i, fins i tot, habitació. Això possibilita que es puguin donar suport els uns als altres, cosa molt poc freqüent en altres esports."

Ateses les característiques i les possibilitats latents del Pentatló Modern com a pràctica física de masses, la Federació Catalana de Pentatló Modern ha engegat una sèrie d'iniciatives per fer-lo més popular. Una de les més importants ha estat la seva aposta per l'esport escolar i de base: "El nostre programa preveu potenciar el pentatló modern d'una forma gradual i natural de manera que els practicants passin successivament per les bases de biatletes, pentatletes, tetraatletes per consolidar-se com a pentatletes ja en l'edat adulta:

  • Durant l'etapa de benjamí s'inicia els nens en la pràctica de les activitats físiques naturals: la natació i l'atletisme: el biatló." L'interès per donar a conèixer i estendre aquesta combinació d'esports no només se circumscriu a les etapes escolars, sinó que és un dels objectius genèrics de la federació. De fet, aquest disciplina, a part de ser un esport molt complet des del punt de vista físic, també és de fàcil accés per a una gran majoria de la població, ja que es pot desenvolupar des de la infantesa i fins a la vellesa i pot ser practicada per amplis sectors socials.
  • En arribar al període infantil, "comencen els seus temptejos amb el tir per tal d'esdevenir practicants de triatló. Un cop han arribat a la fase juvenil i es troben dins de la categoria dels cadets s'inicien en l'esgrima i es converteixen en atletes de la modalitat del tetrapentatló.
  • Finalment, quan han assolit l'etapa de juniors assagen els seus primers salts hípics. Amb aquesta progressió, únicament quan ja han assolit la majoria d'edat és possible que es converteixen, si ho desitgen, en esportistes i competidors de la disciplina del pentatló modern."

Per a la federació és essencial integrar la pràctica esportiva com un vessant més, estructurat i gradual, de la formació dels joves. "Per a nosaltres el més important és que es considerin integrats en un grup, que s'esforcin per superar-se contínuament, que desenvolupin un esperit de sacrifici i sobretot que se sentin satisfets i il·lusionats amb independència dels seus resultats." 

Paral·lelament, la federació també compte amb un programa de formació tant d'entrenadors com d'àrbitres. Aquest aspecte és summament important si es té present que cadascuna de les disciplines necessita un entrenament i un control reglamentari diferenciats, però cal tenir en compte que aquests esports no es practiquen de manera aïllada.